Żegiestów Zdrój Spółka z o.o.
Historia Spółki Żegiestów Zdrój
Żegiestów Zdrój Spółka z o.o. powstała 11 grudnia 1920 r. w Krakowie
W 1933 r. siedziba Spółki zmienia się na Żegiestów Zdrój (poświadczenie notarialne). W czerwcu Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II handlowy, przekazuje akta Spółki Sądowi Okręgowemu w Nowym Sączu, jako rejestrowemu zgodnie z wnioskiem zarządu Spółki z dnia 7 kwietnia 1934r.
Od lutego 1940 r. wszystkie ważne budynki zostały zajęte przez władze niemieckie. 30 maja 1945 r. władze Spółki opisały i zgłosiły szkody wojenne do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
W 1948r. na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946r. o przejęciu na własność państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. Ust. RP nr 3 poz. 17) oraz uchwały Rady Ministrów z dnia 23 maja 1947 r. w sprawie przejęcia na własność państwa niektórych przedsiębiorstw uzdrowiskowych, państwo przejęło majątek Spółki, nie rozwiązując Spółki jako takiej (Spółka istnieje w rejestrze handlowym pod numerem 1/RHBII17).
W latach 1947-49 Spółka starała się o odzyskanie majątku w Sądzie Grodzkim w Muszynie, Okręgowym Urzędzie Likwidacyjnym w Krakowie i Prokuratorii Generalnej RP w Warszawie. Roszczenia te zostały odrzucone.
Pierwsze po 1989r. zastrzeżenie w sprawie nieformalności przejęcia Żegiestowa zostało złożone przez część udziałowców Spółki do Pełnomocnika Rządu Do Spraw Reprywatyzacji 28 czerwca 1990r.
Następne zastrzeżenia dotyczące powołania Spółki Skarbu Państwa Krynica-Żegiestów SA zostały złożone do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w dniu 20 grudnia 2000 r. Do chwili obecnej nie ma odpowiedzi na te zastrzeżenia.
W 2001r. zostały podjęte zabiegi w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu o reaktywacje Spółki za pośrednictwem powołania Kuratora.
15 października 2001r. Kurator spółki złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej o przejęciu spółki przez Skarb Państwa.
17 marca 2003r. została zarejestrowana spółka z o.o. Żegiestów-Zdrój (numer KRS 0000154394).
W 2005 roku Minister Zdrowia wydał decyzję o uniewaznieniu decyzji o przejęciu majątku Spółki na rzecz Skarbu Państwa.
Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który zwrócił ją do Ministerstwa.
W 2011 roku Minister utrzymał swoją decyzja w mocy. Sprawa trafiła do WSA, a następnie do NSA.
18 października 2012 NSA ostatecznie utrzymał w mocy decyzję Ministra Zdrowia.
Na podstawie tego wyroku Spółka wystąpiła o wpisy do Ksiąg Wieczystych, które co do nieruchomości w Żegiestowie Zdroju uprawomocniły się w 2015 roku.
Oznacza to, że Spółka po prawie 70 latach odzyska swój majątek.


Żegiestów Zdrój Spółka z o.o.
Pijarska 15/3
33-300 Nowy Sącz
tel. 48 18 4422137
fax: 48 18 4437687
e-mail: info@zegiestow-zdroj.pl

Copyright 2015 Żegiestów Zdrój Spółka z o.o. & INTERIA.PL